Vår sivilisasjon er bygget på dokumenter. Romerne oppfant boka, med sider og innbinding som gjorde det mulig å stable bøker på hyller og bygge bibliotek. Man kunne også ta med seg bøker på reise. Gutenberg fant ut hvordan man kunne støpe enkeltbokstaver og sette dem sammen til ord, linjer og sider. Han oppfant også rett høyrmarg, trykksverte, og trykkepressen. Oppfinnelsene hans førte til reformasjon, renessanse og en industriell revolusjon. Europa var en bakevje i 1450, men trykkepressen – og sjøfarere! – snudde bildet.

Å trykke bøker basert på vebb-innhold er noe vi bør lære oss dersom vi fortsatt vil ha dem rundt oss. Og det tror jeg vi ønsker, om enn ikke så mange som før.

Jeg har produsert to bøker fra HTML og CSS. Først en Bok om CSS fra 2005: Cascading Style Sheets: Designing for the web. En artikkel forteller mer om produksjonsprosessen.

I 2010 gjenskapte jeg førsteutgaven av Henrik Ibsens Digte fra 1871. Etterordet forteller litt om hvorfor.

Fortellingen om Kodémus er skrevet av Tor Åge Bringsværd. Den bør leses av flere og forfatteren har gjort teksten tilgjengelig for gjenbruk. Jeg har kodet en HTML-versjon som enkelt kan konverteres til PDF fra den skannede versjonen.