Vår sivilisasjon er bygget på dokumenter. Romerne oppfant boka, med sider og innbinding som gjorde det mulig stable bøker til bibliotek. Gutenberg oppfant fonter som lot oss masseprodusere informasjon. Trykkepressen førte med seg reformasjonen, renessansen og den industrielle revolusjon. Europa var en bakevje i 1450, men trykkepressen (og sjøfarere) snudde bildet.

Å trykke bøker basert på vebb-innhold er noe vi bør lære oss dersom vi forstatt vil ha dem rundt oss. Og det tror jeg vi ønsker, om enn ikke så mange som før.

Jeg har produsert to bøker fra HTML og CSS. Først en Bok om CSS fra 2005: Cascading Style Sheets: Designing for the web. En artikkel forteller mer om produksjonsprosessen.

I 2010 gjenskapte jeg førsteutgaven av Henrik Ibsens Digte fra 1871. Etterordet forteller litt om hvorfor.

Fortellingen om Kodémus er skrevet av Tor Åge Bringsværd. Den bør leses av flere og forfatteren har gjort teksten tilgjengelig for gjenbruk. Jeg har kodet en HTML-versjon som enkelt kan konverteres til PDF fra den skannede versjonen.